VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 75e jaargang, nummer 3 - september 2001 - ISSN 0929-6042

… aan de luisterrijke vergadering van de Rechtvaardigen, Die volmaaktheid hebben bereikt, de Wachters, de Heiligen, de Groten, zij lof zonder einde van alle levende schepselen, en eer en macht en glorie, nu en tot in der eeuwigheid. Amen.

(Uit de VKK-liturgie,
Lof van het allerheiligst Sacrament)

Inhoud

Nieuws uit de Nederlandse kerkprovincie   Mgr. J.Ph. Draaisma

Mystiek  Mgr. J.Ph. Draaisma

75-jarig jubileum VKK St. RaphaŽl te Bloemendaal

Enige innerlijke aspecten van het Heilig Lof  Pr. F.G. Evelein

Voorbestemming, vrije wil en handelen  Pr. M.F. van Alphen

MichaŽl was een Iraanse lichtgod  Pr. Joh.M. Pameijer

Het mysterie van de dood  Pr. J.E. van der Stok

Boeddha  Mw. W. van Gilst

Sluitingsdatum kopij decembernummer: 1 november 2001

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Pr. M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, mw. W.E. Evelein,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet: http://www.Lcc.cc/vkvisie

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch