VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 75e jaargang, nummer 2 - juni 2001 - ISSN 0929-6042

Inhoud

Nieuws uit de Nederlandse kerkprovincie   Mgr. J.Ph. Draaisma

Landdag 2001 was een groot feest  Mw. J. Hofkamp

De vijf elementen en de volmaakte mens  Pr. M.F. van Alphen

Jesjoea Ben Joseef  Hr. H. van Erkelens

Nieuwe secretaris voor VKVisie

God, de kosmische adem  Hr. A. Olree

Innerlijke scholing in de Vrij-Katholieke kerk

Tussen Pasen en Pinksteren  Pr. Joh.M. Pameijer

‘God’  Mw. A. Haccou

Afstemmen op het innerlijke lichtwezen  Pr. F.G. Evelein

De schatkamer van het licht, recensie  Hr. L. de Kwant

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
Pr. M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, mw. W.E. Evelein,
mw. A. Haccou, pr. F.L.G. Moers, pr. Joh.M. Pameijer

Drukwerk: De Heij, Reeuwijk

Redactiesecretariaat: Het Galjoen 10, 3742 HA Baarn

email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet: http://www.Lcc.cc/vkvisie

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch