VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Agenda

Op tweede pinksterdag, 4 juni, vindt weer de landdag plaats op het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden.

Om 11.00 uur wordt de Pontificale Hoogmis gecelebreerd door + Philip Draaisma.

Rond 13.00 uur zal er een feestelijke lunch zijn in de voorhal van de Besant Hall. Tijdens en na de lunch zal het 12,5 jarig bisschopsjubileum van mgr. Philip gevierd en gememoreerd worden. De lunch zal worden georganiseerd in de vorm van een zgn. pot-luck maaltijd. Dit naar wens van mgr. Philip, die het gezelligheids– en ontmoetingsaspect hiervan zeer waardevol vindt, evenals het gegeven dat iedereen op deze wijze een originele bijdrage levert. Aan alle gemeenten zal gevraagd worden een culinaire bijdrage te leveren.

De gehele middag zal staan in het teken van ontmoeting en informeel samenzijn. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door Marc Nijdam met zijn altviool.

Om 16.30 uur is er H.Lof met als het weer het toelaat een processie naar de rozentuin.

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch