VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Volgende

VKVisie - 73e jaargang, nummer 1 - maart 1999 - ISSN 0929-6042

Christus is opgewekt uit de doden:
en is de eersteling geworden van hen die zijn ontslapen.
Liturgie Vrij-Katholieke Kerk

Arboretium

Foto: mw. A. Sharfman

Inhoud

Discipel zijn in het nu  Pr. M.F. van Alphen

Vooruitblik

Pasen

De Ontmoeting met Zichzelf  Mgr. J.Ph. Draaisma

Kosmische EnergieŽn en de Regenboogbrug door de Chakra's  Pr. F.G. Evelein

Berichten uit de Kerkprovincie  Mgr. J.Ph. Draaisma

Eenzaamheid  Mw. A. Haccou

De Dans van Christus  Pr. J.M. Pameijer

Over het ManicheÔsme

Naast Wetenschap der Sacramenten ook Wetenschap van het Geloof  Hr. R. Robinson

Ommekeer  Mw. A. Haccou

In de beginne was het Woord  Mgr. C.W. Leadbeater

De Gouden Graal: Kerkcongres 1999

Sluitingsdatum kopij juninummer: 26 april 1999

VKVisie
kwartaal-tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-).
Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto).
Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Redactie
M.F. van Alphen (eindredactie), mgr. J.Ph. Draaisma, pr. Joh.M. Pameijer en mw. A. Haccou

Layout en productie: M.F. van Alphen

Drukwerk: De Heij Repro BV, Reeuwijk

Redactiesecreteriaat: Prinses Margriethof 86, 1411BX Naarden,
tel. 035-694 8763, fax. 035-6950891, email VKVisie@LCC.CC

VKVisie op het internet: http://www.LCC.CC/vkvisie

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch