VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart

Piet Veltkamp

Op zondag 17 augustus j.l., gaf de eerstaanwezend priester van onze Bloemendaalse gemeente, Piet Veltkamp, tijdens de H. Mis, een preek die het feest van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart in eenvoudige woorden, doch met zeer diepe inzichten wist over te brengen op de daar aanwezigen. Maria is meer dan de moeder van het Christuskind:

Maria is niet alleen Koningin der Engelen, een machtig wezen, dat ver van ons verwijderd is. Zij is ook dicht bij ons, bij ieder kind, bij ieder mens. Dit dichtbij zijn is niet een nabij zijn van haar lichaam, ook niet van het bewustzijn, maar is een nabijheid van de diepte in ons eigen hart. Zij is zoals wij in een van onze gezangen zingen:

Gij Moeder van de Heer,
Omvattend heel het leven,
Die door Uw wijsheid, teer,
Het licht op aarde bracht.

Moog elke ziel bij het strijden
Zich in Uw hulp verblijden,
Gij, Die voor ons het voorbeeld zijt
Van zuiverheid en kracht.

Wij kunnen iets beschrijven, iets uitdrukken met woorden over wat we zien. Wij kunnen Haar Kleed zien en proberen dit te beschrijven. Maar Zij is ons steeds nabij door de Stem, die in ons woont, de Innerlijke Stem, de stem van de Stilte, die wij in ons hart aanbidden; wij weten, dat Zij in ons hart is. Door Haar zien wij wat we zijn en wat wij kunnen worden Zij doet ons niet alleen de schoonheid van de ziel herinneren, niet alleen de schoonheid van de vorm aanschouwen.

Zij spreekt ons niet aan als vrouw, maar als de vrouw die een incarnatie is van de Geest van moederschap, die zich met ontferming buigt over de hele wereld en deze in haar armen omsloten houdt.

Deze geest is de liefde, die ons leert dat de mooie muziek, die wij beluisteren, de klank kan zijn van de gebeden, welke tot Haar opstijgen, de gebeden van velen die Haar hulp en mededogen inroepen. Die Geest, die Moeder Geest in ons verlangt die gebeden te beantwoorden, geeft ons de kracht om tegemoet te komen aan het lijden in de wereld; dit geeft on de innerlijke vreugde van Haar nabijheid.

Zij werd in de hemel opgenomen, omdat Zij Hem gehoorzaamd had, omdat Zij ten volle Zijn leer aanvaardde. Ieder wezen op aarde heeft een plaats in Haar hart en dit hart vervuld met alomvattende Liefde kunnen wij op veel manieren aanbidden; door kunst, door muziek. Wij kunnen Haar aanbidden in de Kerk, Haar aanbidden in de natuur. Overal kunnen wij ons hart tot Haar verheffen.

Onze Lieve Vrouwe, ons aller Moeder kent geen grenzen tussen zichzelf, de engelen, de mensen, tussen al wat leeft. Daardoor is Zij nabij het hart van het Goddelijk Kind, het Christus Kind. Dit Christus Kind moeten wij leren kennen en als wij het Kind kennen, kennen wij de Moeder. Als wij Hem begrijpen, zullen wij ook Haar begrijpen. Vergeet de liefde niet, vergeet niet dat uw Hart in samenklank klopt met alle andere harten. Vergeet niet uw liefde uit te stralen over alles wat leeft.

Hemelvaart betekent het overgaan uit onze wereld in Haar wereld, het overgaan van het onwerkelijke naar het werkelijke, van het aardse naar het hemelse. Maar tegelijkertijd houdt het in, het vermogen om onszelf te vergeten en onze harten op te heffen tot Haar in onze diepste devotie.

Ik vind het ontzettend moeilijk wat Zij is en wat Zij voor ons betekent te verwoorden, want onze taal is zo begrensd. Maar luisteren wij naar die innerlijke stem, dan zullen wij weten wie Zij is EN wie wij zelf zijn.

Maria, Moeder Gods, onze Hartenkoningin, aan Uw dienst wijden wij ons leven.

Maria in Ojai

Mariabeeld in de tuin van onze kerk toegewijd aan O.L. Vrouwe en al Haar Engelen in Ojai, CaliforniŽ

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch