VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Adressen
September 2002
Juni 2002
Maart 2002
December 2001
September 2001
Juni 2001
Maart 2001
December 2000
September 2000
Juni 2000
Maart 2000
December 1999
September 1999
Juni 1999
Maart 1999
December 1998
September 1998
Juni 1998
Maart 1998
December 1997
September 1997

Verschijnt viermaal per jaar. ISSN 0929-6042

Abonnementsprijs ƒ 35,- per jaar (buitenland ƒ 50,-). Los exemplaar ƒ 7,50 (excl. porto). Betalingen op giro 30 21 00 t.n.v. Algemeen Thesaurier der VKK, Huizen.

Opgave abonnement, adreswijziging en toezenden kopij: redactiesecretariaat

VKVisie is het orgaan van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland en verschijnt onder verantwoordelijkheid van de regionair bisschop.

De Vrij-Katholieke Kerk als zodanig is niet verantwoordelijk voor enige mening of verklaring in dit tijdschrift afgedrukt, behalve wanneer deze in een officieel stuk is vervat. Copyright © 1997 - 2002. Alle rechten door de auteurs voorbehouden.

De Vrij-Katholieke Kerk is onafhankelijk en weet zich door haar apostolische successie verbonden met de historische Kerk aller eeuwen. De sacramentele vorm van eredienst wordt verenigd met de ruimste mate van geloofsvrijheid. De Vrij-Katholieke Kerk verkondigt de Christelijke leer, geļnspireerd vanuit theosofie en gnosis. Zij bedient de zeven Sacramenten en kent een open H. Communie.

 

Zoek op Deze site email VKVisie
Kerkgemeentes in Nederland

Home pages op Kingsgarden.org: English French Dutch